บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด

27/7 หมู่ที่ 1 ต. บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : +662 8884700
โทรสาร : +662 8884704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +6681 5004700
อีเมล : blueplanet2002@gmail.com
เว็บไซต์ : www.blueplanet.co.th

บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด

27/7 หมู่ที่ 1 ต. บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : +662 8884700
โทรสาร : +662 8884704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +6681 5004700
อีเมล : blueplanet2002@gmail.com
เว็บไซต์ : www.blueplanet.co.th