สิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่วัยเยาว์เท่าที่พอจำความได้ในปี พ.ศ.2524 ข้าพเจ้ายังพอจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าอุณหภูมิสูงสุดน่าจะอยู่แถว ๆ ย่าน 35 องศาเซลเซียส พอมาถึงปีนี้ พ.ศ.2556 อุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ทางรายการโทรทัศน์บอกว่าราว 39.5 หรือประมาณ 40 องศาเซลเซียส ถ้าลองทำบัญญัติไตรยางค์ดูกันเล่น ๆ ก็ผ่านมา 32 ปี อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในรอบ 32 ปีนี้น่าจะเป็น 0.15625 องศาเซลเซียสต่อปี

ถ้าไม่คิดคำนวณแบบอัตราก้าวหน้าเอาัถัวเฉลี่ยอย่างเดียวอีก 100 ปีจากนี้เมืองไทยของเราควรมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 55.625องศาเซลเซียส (ถ้าคิดแบบบัญญัติไตรยางค์) สมมติถ้ามีปัจจัยที่เข้ามาช่วยกระตุ้นหรือลดให้ต่ำลงผมก็ประเมินให้ที่ 45-50 องศาเซลเซียส แต่ในปัจจุบันนี้ 40 องศาเซลเซียสก็ร้อนกันจนแทบทนไม่ไหวอยู่แล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ไปถึงตรงนั้นเลยเป็นดีที่สุดนะครับ

ดังนั้นการลดภาวะโลกร้อนแทบจะเป็นหัวข้อหลักที่เกือบทุกประเทศขณะนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นการอุปโภคพลังงานปริมาณมหาศาล ทำให้เกิดการเบียดบังสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเรามีทั้งสนธิสัญญามอนทรีออลและสนธิสัญญาเกียวโตว่าด้วยเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนและมีสมาชิกหลายร้อยประเทศในโลก "บลูแพลนเน็ท" เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้ความสนใจเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังด้วยการพัฒนาสารทำความเย็น BPX4400 และ BPX5500 ขึ้นมาเป็นรายแรกของเมืองไทยเพื่อใช้ทดแทน R22 และ R407c โดยใช้สาร HFCs ที่ไม่มีส่วนประกอบของ ODS และเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานคือใช้พลังงานน้อยลงกว่าร้อยละ 15 สารดังกล่าวยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการใช้สาร HCFC22 เพราะ ODP = 0 ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง ODP และ HGWP รวมถึงการเร่งและกระตุ้นให้ตลาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมีความสนใจและเลือกที่จะพิจารณา Retrofit ระบบเิดิมให้หันไปใช้สาร HFCs แทนที่จะเป็น HCFCs ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยกลุ่มสาร R400/R500 Series ได้มีการจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาเพื่อใช้เป็นสารทดแทนกลุ่มสาร CFCs และ HCFCs "บลูแพลนเน็ท" ยังเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นและพัฒนาสารทำความเย็น HCFC502 Alternative เพื่อใช้ทดแทนในระบบ CFC502 เป็นผลสำเร็จรายแรกของเมืองไทยและสามารถใช้งานได้ดีในระบบเดิมมีความสามารถในการทำความเย็นและใช้พลังงานเท่าเดิมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 ใ้ห้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Non-Flammable Gas และ Flammable Gas พร้อมข้อควรระวังในการปฏิบัติงานทั้งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนา F9000 สารไล่ระบบเพื่อทำความสะอาด, เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศจนได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นรายแรกของเมืองไทย เป้าหมายเพื่อลดการถ่ายเทสาร HCFC141b ในระบบเปิดอันทำให้สาร HCFC นี้ระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศ สะดวกในการไล่และล้างระบบ ตลอดจนถึงปลอดภัยจากการที่ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็นไม่ต้องใช้ไนโตรเจนอีกด้วย เรียกว่า 3 in 1 "รักษ์โลก, สะดวก, ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน"

เรื่อง "ภาวะโลกร้อน" เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันปกป้องและดูแลโลกของเรา "บลูแพลนเน็ท" ให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้ เราเร่งพัฒนาสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงความพยายามในการลดต้นทุนให้มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์คือสามารถซื้อขายได้ในตลาดจริงและลดภาวะโลกร้อนได้อย่างแท้จริง