สัจจะและความไว้วางใจ

บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเป็นจำนวนมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมและมีปริมาณครบถ้วน กอปรกับการบริการที่ทันใจและรวดเร็วสม่ำเสมอผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ต่างทราบดีว่า บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด หรือสารทำความเย็น "บลูแพลนเน็ท" เป็นองค์กรที่เข้มงวดในด้านการควบคุมคุณภาพของสารทำความเย็นและปริมาณของสินค้าสูงสุด การค้าขายที่ถูกต้องและเที่ยงตรงแม่นยำของเราถูกถ่ายทอดสู่บุคลากรของเราจากรุ่นสู่รุ่น การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกันกับนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลในอดีตเมื่อยุค 50 ปีที่แล้ว ถูกนำมาเชื่อมต่อ, อบรมและถ่ายทอดแก่บุคคลากรด้านเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของเรา เพราะมีความเชื่อมั่นว่า "การค้าจะดีได้ สินค้าต้องมีคุณภาพที่ดี ราคาต้องเหมาะสม ต้องมีความซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบลูกค้า มีความไว้วางใจได้" จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถสร้างฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

สารทำความเย็น "บลูแพลนเน็ท" จึงเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีความสามารถในการทำความเย็นขั้นสูงสุดและมีราคากลางในการจัดจำหน่ายที่เป็นธรรมที่สุดในขณะนี้ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะไม่แปลกใจเลยว่าเพราะสาเหตุใดลูกค้าผู้ทรงเกียรติส่วนใหญ่นับหมื่นรายจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ "บลูแพลนเน็ท" อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

นี่อาจเป็นแนวคิดง่าย ๆ ที่บุคลากรของเรา "บลูแพลนเน็ท" ต้องปฏิบัติและเตือนตัวเองอยู่ทุกวันทำงาน

"สินค้าที่พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าต้องเป็นหนึ่งเดียวเสมอ คือต้องมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติเหมือนกันหมดทั้งภายนอกและภายในต้องไม่มีความแตกต่างใดให้สังเกตเห็น อันหมายถึงสินค้าต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการบรรจุและการหีบห่อแบบเดียวกันและมีความสมบูรณ์แบบของทุก ๆ ภาชนะเหมือนกัน ต้องมีความหนาของกล่อง, สี, สติ๊กเกอร์, ซีล, เนื้อเหล็ก, ความหนาและขนาดของภาชนะที่เหมือนกันทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น" หากพบเห็นสิ่งแปลกปลอมแม้เพียงเล็กน้อยสินค้านั้นจะต้องถูกคัดแยกออกจากพื้นที่ลำเลียงทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริง ๆ"

"วันนี้ท่านจ่ายเงินแม้เพียงหนึ่งร้อยบาทเราก็ต้องทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าให้ท่านครบหนึ่งร้อยบาทตามที่ได้สัญญาไว้เสมอ จะส่งมอบให้เพียง 99 บาทนั้นไม่ได้ การส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ครบถ้วนอาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับที่อื่นแต่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับเรา"

"พนักงานของเราทุกตำแหน่งถูกอบรมว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วและได้ชำระเงินแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา หากมีทรัพย์สินของลูกค้าหลุดรอดกลับมายังบริษัทด้วยความไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราทราบดีว่าต้องนำส่งคืนลูกค้าในทุกกรณี"

และเพราะ "กฎข้อแรกของการค้าคือสัจจะ" นั่นเองครับ