การนำเข้าวัตถุดิบ, การผลิต, การบรรจุ, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

เริ่มต้นจากการกระบวนการสั่งซื้อและนำเข้าสารตั้งต้นและวัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่ "บลูแพลนเน็ท" เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่ละเอียดเป็นอย่างมาก สินค้าในแต่ละล็อตซึ่งถูกนำเข้ามายังโรงงานจะถูกสุ่มตัวอย่างนำไปตรวจวัดความบริสุทธิ์เพื่อหาความชื้นและสารปนเปื้อนก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุหรือผลิตด้วยเครื่องตรวจสอบสารทำความเย็นที่ทันสมัย หรือเครื่องตรวจสอบสารทำความเย็นก๊าซโครมาโตกราฟชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Neutronics Ultima และ Bacharach หลังจากนั้นสารตัวอย่างจะถูกนำไปผ่านกระบวนการตรวจวัดด้วยความร้อนและความเย็นอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อทดสอบค่าแรงดันไอมาตรฐานโดยจะนำค่าหรือผลที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับความดันไอมาตรฐาน ASHRAE ว่าทั้งหมดถูกต้องตรงกันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เสร็จสิ้นจากกระบวนการนี้แล้วจึงจะสามารถนำสารดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำไปผลิตหรือบรรจุในภาชนะที่ได้ทำสุญญากาศซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าในภาชนะ (ท่อเหล็กหรือถังเหล็ก) นั้นจะปราศจากความชื้นและคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อน ทางบริษัทจึงให้ความใส่ใจตั้งแต่การตรวจสอบความชื้นและคราบน้ำมันรวมถึงสิ่งปนเปื้อนในภาชนะต่างๆ ก่อนทำการบรรจุสารทำความเย็นทุกครั้ง โดยเฉพาะภาชนะประเภทหมุนเวียนและการทำความสะอาดภายในภาชนะบรรจุนั้น ๆ ด้วยสารล้างทำความสะอาดพิเศษแรงดันสูงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ของบลูแพลนเน็ทนั่นคือ F9000 ที่จะทำหน้าที่เสมือนตัวจัดการความสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนไม่พึงประสงค์ภายในภาชนะบรรจุออกไป F9000 จะเข้าไปล้างทำความสะอาดในที่ที่มือของเราไปไม่ถึง ด้วยความสามารถในการกัดกร่อนคราบน้ำมันและคราบสกปรกต่าง ๆ การทำงานของ F9000 ทำให้มั่นใจได้ว่าภาชนะบรรจุของ "บลูแพลนเน็ทมีความสะอาดที่เหนือกว่าภาชนะบรรจุของผู้ค้ารายอื่นทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด หลังจากบรรจุสารทำความเย็นแล้วเสร็จจึงหุ้มวาล์วปิดผนึกด้วยฟิล์มอย่างดีแล้ว สุ่มตัวอย่างตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งมอบโดยในขั้นตอนนี้จะสุ่มตัวอย่างวัดแรงดันไอและน้ำหนักสุทธิก่อนส่งมอบลูกค้าในลำดับสุดท้ายก่อนส่งมอบถึงมือท่าน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของทุกโมเลกุลสารทำความเย็น "บลูแพลนเน็ท"