ประวัติความเป็นมา บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด และสารทำความเย็น 'บลูแพลนเน็ท' (thai)

ประวัติความเป็นมา บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด และสารทำความเย็น 'บลูแพลนเน็ท’
 
เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม ปีพุทธศักราช 2545 บริษัท บูรณิน ซัพพลาย จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของเราที่จะนำเข้า, ผลิตและจำหน่ายสารทำความเย็นที่ดีที่สุดโดยสารทำความเย็นที่ดีในอุดมคตินั้นต้องมีความชื้นต่ำสุดมีความสามารถในการนำความร้อนสูงสุดสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดและต้องมีราคาจำหน่ายที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภคมากที่สุด เป้าหมายของเราคือคนไทยต้องได้ใช้สารทำความเย็นคุณภาพขั้นสูงสุดที่ระดับความบริสุทธิ์ 99.95% ไม่ใช่ 99.50–99.80% ที่พบเห็นกันดาษดื่นในท้องตลาด ต้องตรวจสอบคุณภาพวัดค่าและตอบโจทย์ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าประสงค์ได้อย่างแท้จริง
 
ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2539 ด้วยความกรุณาของคุณสาธิต ฉันทวานิช ผู้เปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้าในการเดินทางเข้าสู่อุตสาหกรรมสารทำความเย็นแห่งนี้ ขณะนั้นเจ้านายท่านนี้ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำงานได้คิดค้นด้วยตนเองหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแก่ข้าพเจ้าและองค์กร วันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารทำความเย็นระดับโลกท่านหนึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ บจ.ดูปองท์ เดอเนอมัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. ท่านคือศาสตราจารย์ มร.โทมัส เอ ดรัมมอนด์ ผู้มีบทบาทอย่างยิ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าในการคิดริเริ่มและวางแผนการทำงานด้านการผลิตและบรรจุสารทำความเย็นอย่างเป็นระบบในเวลาต่อมา รวมถึงการริเริ่มสร้างแบรนด์สินค้าสารทำความเย็นของคนไทยเป็นรายแรกที่ชื่อว่า "บลูแพลนเน็ท"
 
ในอดีตนั้นสารทำความเย็นที่จะนำมาจำหน่ายในบ้านเราจะต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำเท่านั้นคือต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส ฯลฯ มิเช่นนั้นแล้วจะไม่มีผู้ใดกล้าสั่งซื้อไปใช้งานเลยแม้แต่รายเดียว การสร้างแบรนด์ของสารทำความเย็นรวมทั้งความคิดในการที่จะผลิตและประดิษฐ์สารทำความเย็นในยุคปี 2545-2547 ของข้าพเจ้าจึงเป็นเรื่องตลกขบขันและเป็นไปไม่ได้เลยในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการขณะนั้น ต่อมาเมื่อย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2547 บริษัท บูรณิน ซัพพลาย จำกัด ริเริ่มการสร้างแบรนด์ “บลูแพลนเน็ท” อย่างจริงจังและเริ่มผลิตสารทำความเย็นกลุ่ม R400 และ R500 Series ได้เป็นผลสำเร็จรายแรกของเมืองไทย แม้ก่อนหน้านั้นจะมีผู้ปรามาสเป็นจำนวนมากว่า "เป็นไปไม่ได้" ก็ตามที ข้าพเจ้ายังคงมุ่งหน้าผลิตสารทำความเย็นคุณภาพของข้าพเจ้าต่อไป เพราะ "เชื่อมั่น" ว่าต้องทำได้
 
สารทำความเย็นในกลุ่ม Azeotrope และ Zeptrope ที่ผลิตได้ในยุคแรก ๆ คือ R500, R502, R407c, R404a, R410a, R417a และ R422d ในเวลาต่อมา เมื่อย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2550 การคิดค้นสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ๆ ได้กำเนิดขึ้นที่นี่อีกครั้ง อาทิสารไล่ระบบเครื่องทำความเย็นชนิดแรงดันสูง F9000™? สารทำความเย็นในระบบแอร์รถยนต์และรถบัส R134a Plus™? หรือสารทำความเย็นชนิดประหยัดพลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อนเพื่อใช้ทดแทนในระบบ R22, R407c อย่าง BPX44™? และ BPX55™? ก็ตาม ทั้งหมดถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นในลำดับต่อมาพัฒนาสู่เจนเนอเรชั่นล่าสุดอย่าง BPX66™?, BPX77™? และ BPX88™? ในปัจจุบัน บลูแพลนเน็ทจึงเป็นผู้ชำนาญการด้านสารทำความเย็นและในขณะนี้เรามีสารทำความเย็นให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้เลือกใช้งานมากที่สุดในเมืองไทย 
 
R400/R500 Series The Service Man™? ที่ใช้สำหรับ Top Up เมื่อกลุ่มสาร R400 Series มีการรั่วซึมเกิดขึ้นโดยไม่ต้อง Vacuum ระบบแล้วบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง, ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็อยู่ในโครงการของเราด้วยเช่นกัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สารทำความเย็น “บลูแพลนเน็ท” ก้าวขึ้นสู่การเป็นสารทำความเย็นชั้นนำในตลาดที่มีคุณภาพขั้นสูงสุดมีความบริสุทธิ์ระดับพรีเมี่ยม 99.95% Appliance Grade และยังมีราคาที่เป็นกลางมากที่สุดซึ่งผู้ผลิตผู้ให้บริการเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นชั้นนำและมีชื่อเสียงหลายแห่งต่างยอมรับและเลือกใช้สารทำความเย็น "บลูแพลนเน็ท"
 
ปัจจุบันนี้ "บลูแพลนเน็ท" มีลูกค้าในเครือข่ายในประเทศทั้งสิ้นนับ 10,000 ราย จากปริมาณการนำเข้าสินค้าสารทำความเย็นและวัตถุดิบในแต่ละปีกว่า 100 คอนเทนเนอร์ ด้วยการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องบวกกับแนวคิดที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมสารทำความเย็นคุณภาพขั้นสูงสุดเพื่อให้มีคุณภาพและบริการทัดเทียมนานาประเทศ ในเชิงเศรษฐศาสตร์คือลดภาวะการขาดดุลทางการค้า อันเนื่องมาจากผลต่างของต้นทุนที่ไม่สมเหตุสมผลจากข้อจำกัดในเรื่องของแบรนด์สินค้า โดยไม่ลืมคำนึงถึงการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมตามสนธิสัญญาการรณรงค์เพื่อลดและเลิกการใช้สาร CFCs และ HCFCs ระหว่างประเทศอาทิสนธิสัญญามอนทรีออลและสนธิสัญญาเกียวโตในระดับโลก 
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 "บริษัท บูรณิน ซัพพลาย จำกัด" ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด" เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของธุรกิจในปัจจุบันของเรา
 
หากท่านกำลังมองหาสารทำความเย็นที่มีราคาถูกและไม่ยี่หระต่อเรื่องของคุณภาพเราอาจไม่ใช่ทางเลือกนั้น ในทางกลับกันหากท่านกำลังมองหาสารทำความเย็นที่ดีที่สุดและมีความชื้นต่ำสุดหรือต้องการสารทำความเย็นที่มีความเย็นยิ่งยวดไม่สร้างปัญหาให้แก่ระบบเครื่องทำความเย็นของท่าน "บลูแพลนเน็ท" อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมความเย็นขณะนี้ 
 
มากไปกว่านั้นหากท่านเป็นเจ้าของกิจการ, กรรมการผู้จัดการ, ผู้ถือหุ้น, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า, ผู้ดูแลผลประโยชน์ขององค์กรหรือผู้ที่เบื่อหน่ายคำว่า "คอรัปชั่น" ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะพึงพอใจกับการบริหารจัดการของ "บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด" 
 
ถูกต้องแล้วครับเราเป็นองค์กรหนึ่งของคนไทยที่เน้นการค้าที่ "โปร่งใส" และ “แม่นยำ” มากที่สุดองค์กรหนึ่งของประเทศและ ณ องค์กรแห่งนี้ไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินพิเศษ, เบี้ยหวัด, บำเหน็จ, บำนาญ, รางวัล, เงินทอนหรือของเล่น ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ยอดขาย" โดยเด็ดขาดเพราะข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในจิตวิญญาณและศาสตร์ของการเป็นนักขายมืออาชีพของท่านอาจารย์ “ยาซีน เอส.เอ็ม.มูตู” เสมอ ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติจึงไว้วางใจได้ในเรื่องของกลไกราคาที่เรานำเสนออย่างแท้จริงแก่ท่านและเราหวังว่าวันหนึ่งการค้าที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เอาเปรียบกันจะเกิดขึ้นจริงบนโลกไซเบอร์แห่งนี้ครับ หวังว่าเราจะได้บริการท่านและหน่วยงานในเร็ววันนี้